Springen naar inhoud


Kies een onderwerp uit de lijst, of zoek een onderwerp op

Hulponderwerpen

 1. Hoe te registreren

  Hoe te registreren en de extra voordelen van een geregistreerd lid worden.

 2. How to Register

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 3. Inloggen en uitloggen

  Hoe moet ik in/uitloggen op het forum, hoe anoniem blijven en niet worden getoond op de lijst van actieve gebruikers en wat te doen als u uw wachtwoord bent vergeten.

 4. Logging In and Out

  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 5. Uw instellingen

  Het bewerken van contactgegevens, persoonlijke gegevens, handtekeningen, instellingen van het forum, talen en stijl keuzes.

 6. Your Settings

  Editing contact information, personal information, signatures, board settings, languages and style choices.

 7. Onderwerpen en Forums

  Een gids voor forums, onderwerpen, berichten en opiniepeilingen.

 8. Topics and Forums

  A guide to forums, topics, posts and polls.

 9. Berichten plaatsen

  Een gids voor de functies die beschikbaar zijn wanneer u berichten gaat plaatsen of verzenden van berichten. Met inbegrip van de berichten-editor, polls en bijlagen.

 10. Posting

  A guide to the features available when posting or sending messages. Including the post editor, polls and attachments.

 11. Persoonlijke Messenger

  Hoe persoonlijke berichten verzenden, ze bijhouden, uw messenger-mappen bewerken en opgeslagen berichten archiveren.

 12. Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 13. Leden

  Een gids voor de ledenlijst en de profielen, met inbegrip van profiel commentaar, het toevoegen van vrienden en het contacteren van leden.

 14. Members

  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 15. Zoeken

  Hoe de zoekfunctie te gebruiken.

 16. Searching

  How to use the search feature.

 17. Contact opnemen met het personeel

  Waar vindt u een lijst van de moderators en beheerders.

 18. Contacting the staff

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

Inloggen


Untitled 1

Met dank aan J├╝rgen voor de jarenlange inzet van visualbasic.be (anno dec 2000)
Met dank aan Mike en Ronneke voor de jarenlange inzet van vbib.be (anno dec 2010)
Met dank aan PascalBianca voor de jarenlange inzet van vbib.be (anno dec 2016)