Springen naar inhoud


Access --> sql server


 • Log in a.u.b. om te beantwoorden
Er zijn 1 reacties in dit onderwerp

#1 VB6Dummy

VB6Dummy

  VBIB Godfather

 • Leden
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 5388 berichten
  Laatst bezocht 26 dec 2014 17:43

Geplaatst op 04 mei 2011 - 07:22

Dit helpt :)

Je kunt dan de methodes aanroepen van deze classePublic Class PMVGZDatabase

'Deze classe heeft een aantal methoden die gebruikt

'worden om connectie met de database te maken

Private _Connection As SqlClient.SqlConnection 'connectie

Private _ConnectString As String = ConfigurationSettings.AppSettings("connectiestring")

Public Property ConnectString() As String

' Connect string met database

Get

Return _ConnectString

End Get

Set(ByVal Value As String)

Try

_ConnectString = Value

_Connection.Close()

_Connection = New SqlClient.SqlConnection(_ConnectString)

Catch exPMVGZDBError As Exception

Throw (exPMVGZDBError)

End Try

End Set

End Property

Public ReadOnly Property Connection() As SqlClient.SqlConnection

' geeft het connection object terug

Get

Return _Connection

End Get

End Property

Public Sub New()

' constructor

Try

_Connection = New SqlClient.SqlConnection(_ConnectString)

_Connection.Open()

Catch exPMVGZDBError As Exception

Throw (exPMVGZDBError)

End Try

End Sub

Public Sub New(ByVal ConnectString As String)

' constructor met opgave connectiestring

Try

_ConnectString = ConnectString

_Connection = New SqlClient.SqlConnection(_ConnectString)

_Connection.Open()

Catch exPMVGZDBError As Exception

Throw (exPMVGZDBError)

End Try

End Sub

Public Function getCommand(ByVal SqlStatement As String) As SqlClient.SqlCommand

' geeft een SqlCommand object terug op basis van een sql statement

Try

Dim tmpCommand As New SqlClient.SqlCommand()

tmpCommand.Connection = _Connection

tmpCommand.CommandText = SqlStatement

tmpCommand.CommandType = CommandType.Text

Return tmpCommand

Catch exPMVGZDBError As Exception

Throw (exPMVGZDBError)

End Try

End Function

Public Function getDataReader(ByVal SqlStatement As String) As SqlClient.SqlDataReader

' geeft dataReader terug op basis van sql statement

Try

Dim tmpCommand As New SqlClient.SqlCommand()

tmpCommand.Connection = _Connection

tmpCommand.CommandText = SqlStatement

tmpCommand.CommandType = CommandType.Text

Dim tmpDataReader As SqlClient.SqlDataReader

tmpDataReader = tmpCommand.ExecuteReader()

Return tmpDataReader

Catch exPMVGZDBError As Exception

Throw (exPMVGZDBError)

End Try

End Function

Public Sub executeSql(ByVal SqlStatement As String)

' voert een sql statement uit op de database

Try

Dim tmpCommand As New SqlClient.SqlCommand()

tmpCommand.Connection = _Connection

tmpCommand.CommandText = SqlStatement

tmpCommand.CommandType = CommandType.Text

tmpCommand.ExecuteNonQuery()

Catch exPMVGZDBError As Exception

Throw (exPMVGZDBError)

End Try

End Sub

Public Sub close()

' sluiten verbinding

Try

_Connection.Close()

_Connection.Dispose()

Catch exPMVGZDBError As Exception

Throw (exPMVGZDBError)

End Try

End Sub

End Class

'Verduidelijking: de connectstring staat niet in de code maar in web.config file

Private _ConnectString As String = ConfigurationSettings.AppSettings("connectiestring")web.config:

nog beter is stored procedures te gebruiken...ik hoop dat ik iemand hier mee help.
#2 VB6Dummy

VB6Dummy

  VBIB Godfather

 • Leden
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 5388 berichten
  Laatst bezocht 26 dec 2014 17:43

Geplaatst op 04 mei 2011 - 07:22

Deze regel werkt voor access maar ik krijg het niet voor elkaar voor sql server.. anyone help me?

Code:

Visual Basic Code:
 
Dim BlaatDB As New BlaatDatabase()

Try

Dim strTime As String = "#" & "FormatDateTime(Now(), DateFormat.GeneralDate)" & "#"0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 lid(leden), 0 bezoeker(s), 0 anonieme gebruikers

Inloggen


Untitled 1

Met dank aan J├╝rgen voor de jarenlange inzet van visualbasic.be (anno dec 2000)
Met dank aan Mike en Ronneke voor de jarenlange inzet van vbib.be (anno dec 2010)
Met dank aan PascalBianca voor de jarenlange inzet van vbib.be (anno dec 2016)