Springen naar inhoud


- - - - -

Backup Werkt Perfect,en Toch Bericht Van Procedure Fout,en Log Gebeurd Ook Niet

Wsh Backup Procedure fout Log

 • Log in a.u.b. om te beantwoorden
Er zijn 8 reacties in dit onderwerp

#1 oscar.thys

oscar.thys

  Senior Developer

 • Leden
 • PipPipPip
 • 103 berichten
  Laatst bezocht 13 mei 2015 10:18

Geplaatst op 20 april 2015 - 20:42

help mij a.u.b

Visual Basic Code:
Quantity = 10
Redim MyData(Quantity)
MyBackPath = "L:\_HerstelCopie"
	If Wscript.Arguments.Count = 0 Then
		MyData(1) = "C:\Users\Bor1Kas\Desktop"
		MyData(2) = ""
		MyData(3) = ""
		MyData(4) = ""
		MyData(5) = ""
		MyData(6) = ""
		MyData(7) = ""
		MyData(8) = ""
		MyData(9) = ""
		MyData(10) = ""
	else
		MyData(1) = Wscript.Arguments(0)
		Quantity = 1
	End If
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
count = 0
Dim arrResults
Redim arrResults(0)
'
StartMe = MsgBox("Backup script." & vbNewLine _
& vbNewLine & "Beginnen met backup?" & vbNewLine & _
"Backup naar " & MyBackPath, 33, "Backup Script")
	
	If StartMe = 2 then
		wscript.quit
	End If
	If Not fso.folderExists(MyBackPath) then
		fso.CreateFolder(MyBackPath)
	End if
	If Right(MyBackPath, 1) <> "\" then
		MyBackPath = MyBackPath & "\"
	End If
	'
	If Left(MyBackPath, 1) = "\" Then
		For ss = 1 To Len(MyBackPath)
			strCh = Mid(MyBackPath, ss, 1)
				If strCh = "\" Then
					countslash = countslash + 1
					If countslash = 3 then
						drv = ss + 3
					End If
				End If
		Next
			If Not countslash >= 3 Then
				MsgBox "Fout naar netwerkpad"
			Else
				drv = 5
			End if
	End If
'
For i = 1 To Quantity
	If MyData(i) <> "" then
		If fso.DriveExists(MyData(i)) Then
				MsgBox "is een schijf"
				Call backup(MyData(i))
		ElseIf fso.folderExists(MyData(i)) Then
				MsgBox "Het is een map"
				Call MakeFolderPath(MyBackPath & _
				Right(MyData(i), Len(MyData(i))- 3))
				Call backup(MyData(i))
		ElseIf fso.fileExists(MyData(i)) Then
				MsgBox "HaHa het is een bestand"
				Call FileBackup(MyData(i))
		Else
			MsgBox MyData(i) & vbCrlf & vbCrlf & _
			"Dit bestand/folder bestaat niet"
		End If
	End If
Next
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Sub Backup(mypath)
Set f = fso.GetFolder(myPath)
Set fc = f.Files
For each f1 in fc
	If Not fso.folderExists(MyBackPath & Right(myPath, Len(myPath) - 3))then
		Call MakeFolderPath(MyBackPath & Right(myPath, Len(myPath) - 3))
	End if
	If fso.DriveExists(myPath) Then
		MsgBox "HET IS EEN SCHIJF"
		backfolder = MyBackPath
	Else
		'MsgBox "HET IS EEN FOLDER/MAP"
		backfolder = MyBackPath & Right(f, Len(f)-3) & "\"
	End If
	If Right(f1.name, 3) <> "temp" then
		backupfile = backfolder & f1.name
		if fso.fileExists(backupfile) Then
		Set bf = fso.GetFile(backupfile)
		
			If f1.DateLastModified <> bf.DateLastModified Then
		
				fso.CopyFile f1, backfolder, True
				count = count + 1
				Redim Preserve arrResults(count)
				arrResults(count) = f1
				Stop
			End If
		Else
			fso.CopyFile f1, backfolder, True
			count = count + 1
			Redim Preserve arrResults(count)
			arrResults(count) = f1
		End If
	End If
Next
StopFor Each Folder in f.SubFolders
	Call Backup(Folder)
Next
End Sub
'
Sub FileBackup(myFile)
set f = fso.GetFile(myFile)
backupfile = MyBackPath & f.name
	If fso.fileExists(backupfile) Then
		Set bf = fso.GetFile(backupfile)
			If f.DateLastModified <> bf.DateLastModified Then
				fso.CopyFile f, MyBackPath, True
				count = count + 1
				Redim Preserve arrResults(count)
				arrResults(count) = f1
			End If
	Else
		fso.CopyFile f, MyBackPath, True
		count = count + 1
		Redim Preserve arrResults(count)
		arrResults(count) = f
	End If
End Sub
Sub MakeFolderPath(myfolder)			
'For x = drv to Len (myfolder
	If Right(myfolder, 1) <> "\" then
		myfolder = myfolder & "\"
	End If
Positie = InStr(1, myfolder, "\")
	Do While Positie > 0
	DeFolder = Left(myfolder, Positie)
	MsgBox DeFolder & "" & Positie
			If Not fso.folderExists(DeFolder) Then
					fso.CreateFolder(DeFolder)
			End If
Positie = InStr(Positie + 1, myfolder, "\")
	Loop
End Sub
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Sub LogResults(myText)
myfile = "C:\Backuplog.txt"
Set fso =CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
OutFile = "C:\#temp#.txt"
Set textstream =fso.OpentextFile(myFile, 1, True)
Set OutStream = fso.CreateTextFile(OutFile, True)
OutStream.WriteLine(myText)
Do until textstream.AtEndOfStream
OneLine = textstream.ReadLine
OutStream.WriteLine(OneLine)
	If InStr(OneLine, "----") Then
		logcount = logcount + 1
		If logcount >= 5 Then
			Exit Do
		End If
	End If
Loop
textstream.Close
OutStream.Close
fso.CopyFile OutFile, myFile, True
End Sub
strlog = "-------" & vbNewLine & "Backup van " & Now() & vbNewLine
strlog = strlog & Join(arrResults, vbNewLine) & vbNewLine & "= " & count & "bestanden gekopieerd naar " & MyBackPath & vbNewLine & vbNewLine
Call LogResults(strlog)

Complete = MsgBox("Backup Compleet..." & vbNewLine & "Er zijn " & count & " bestanden gekopieerd" & _
vbNewLine & "Wil je de logfile bekijken?", vbYesNo + 32 + 256, "Backup Script")
	If Complete = 6 Then
		MsgBox "Alles is gekopieerd"
		Set WshShell = Wscript.CreateObject(Wscript.Shell)
		WshShell.Run ("""C:\Backuplog.txt""")
	End If
Set WshShell = Nothing
Set fso = Nothing
wscript.quit#2 RedThread

RedThread

  Beheerder VBIB

 • Beheerder
 • 3601 berichten
  Laatst bezocht gisteren, 20:17
 • LocatieTongeren,Belgium.
Inzender

Geplaatst op 21 april 2015 - 11:00

Kun je eens een screenshot plaatsen van de procedurefout ?

#3 oscar.thys

oscar.thys

  Senior Developer

 • Leden
 • PipPipPip
 • 103 berichten
  Laatst bezocht 13 mei 2015 10:18

Geplaatst op 24 april 2015 - 14:01

Bedankt RedThread om mij te willen helpen.
Het knipsel is in bijlage.

#4 oscar.thys

oscar.thys

  Senior Developer

 • Leden
 • PipPipPip
 • 103 berichten
  Laatst bezocht 13 mei 2015 10:18

Geplaatst op 24 april 2015 - 20:18

Nog een poging om het knipsel up te loaden

#5 oscar.thys

oscar.thys

  Senior Developer

 • Leden
 • PipPipPip
 • 103 berichten
  Laatst bezocht 13 mei 2015 10:18

Geplaatst op 24 april 2015 - 20:28

Ik klik op bladeren,ga naar mijn knipsel,dubbelklik,wordt ingevult in dit formulier,klik op bevestigen,en zie nergens mijn knipsel.
Hoe kan ik het uploaden?Want copy-paste werkt ook niet.

#6 oscar.thys

oscar.thys

  Senior Developer

 • Leden
 • PipPipPip
 • 103 berichten
  Laatst bezocht 13 mei 2015 10:18

Geplaatst op 24 april 2015 - 22:06

zal nog eens proberen,ligt waarschijnlijk aan java.
nee werkt ook niet :-(

#7 oscar.thys

oscar.thys

  Senior Developer

 • Leden
 • PipPipPip
 • 103 berichten
  Laatst bezocht 13 mei 2015 10:18

Geplaatst op 27 april 2015 - 13:15

Kan geen prtscr maken,zal het manueel doen.
Regel : 149
Teken : 3
Fout : Deze eigenschap of deze methode wordt niet ondersteund door dit object:"Wscript.Shell"
Code : 800A01B6
Bron : Runtimefout Microsoft VBScript

#8 oscar.thys

oscar.thys

  Senior Developer

 • Leden
 • PipPipPip
 • 103 berichten
  Laatst bezocht 13 mei 2015 10:18

Geplaatst op 02 mei 2015 - 17:56

Eindelijk gelukt

Bijgevoegde Bestanden#9 oscar.thys

oscar.thys

  Senior Developer

 • Leden
 • PipPipPip
 • 103 berichten
  Laatst bezocht 13 mei 2015 10:18

Geplaatst op 13 mei 2015 - 10:21

Na bijpassing is het bij jullie regel 183.
Dus ik krijg bij jullie regel 182 te zien;dat alles gekopieerd is,maar op regel 183 bij jullie
:Set WshShell = Wscript.CreateObject(Wscript.Shell)
geeft hij de foutmelding en wordt er geen Logfile aangemaakt

Ook met taq Wsh, Backup, Procedure fout, Log voorzien

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 lid(leden), 0 bezoeker(s), 0 anonieme gebruikers

Inloggen


Untitled 1

Met dank aan J├╝rgen voor de jarenlange inzet van visualbasic.be (anno dec 2000)
Met dank aan Mike en Ronneke voor de jarenlange inzet van vbib.be (anno dec 2010)
Met dank aan PascalBianca voor de jarenlange inzet van vbib.be (anno dec 2016)